Granskning visar att 42 av 43 gruppvåldtäktsmän var utlänningar

Eftersom det inte förs någon officiellt statistik över gärningsmäns etnicitet i Sverige är det upp till massmedia att granska, vilket är ett tidsödande arbete. Expressen har dock tittat närmare på gruppvåldtäkterna i Sverige 2016 – 2017 och resultatet är tydligt.

Samtiden har sammanställt Expressens granskning och den visar tydligt att det är utlänningar som som begår gruppvåldtäkterna i Sverige:

”Expressens genomgång visar att 32 av de 43 dömda männen är utrikes födda. Ytterligare tio är födda i Sverige med en eller båda föräldrarna utrikes födda. En dömd gärningsman är född i Sverige med båda föräldrar också födda i Sverige.

”De 43 dömda var i snitt 21 år när de våldtog i grupp. En tredjedel av dem hade tidigare dömts för brott i Sverige.”

Påföljderna för gruppvåldtäkterna är också påfallande milda:

”29 av männen dömdes till fängelse och fick i genomsnitt ett treårigt straff, men då ingår i vissa fall påföljd för annan brottslighet. Tio fick sluten ungdomsvård. Två fick villkorlig dom och samhällstjänst. Två fick ungdomstjänst. Utöver påföljden dömdes 15 till utvisning.”

Experter värjer sig dock från kopplingen mellan utlänningar och gruppvåldtäkter:

”Trots att mer än 98 procent av gärningsmännen har utländsk bakgrund vill inte professorn vid Rättsmedicinalverket, Niklas Långström, medge ett säkert orsakssamband gällande gruppvåldtäkter och gärningsmän från andra kulturer. Istället ”antyder” forskningen, menar han, att överrepresentationen beror på annat än invandrarbakgrunden i sig.

”– Fler personer, fortfarande dock en minoritet av samtliga i invandrargruppen, har riskfaktorer som ökar risken för utagerande oavsett om man är invandrare eller ej. Det handlar exempelvis om antisociala attityder, bristande känsloreglering och kriminella kamrater.”

Källa Samtiden
Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!