Björn Söder: De misstolkar mig med flit

Sågar Israels ambassadör i debattartikel

Man måste skilja på folk och nation, försöker Björn Söder (SD) förklara i en debattartikel i Aftonbladet. Ledande judiska och samiska företrädare håller med.

DISSONANS. Utgångspunkten är Israels ambassadör Ilan Ben-Dovs synpunkter på det Björn Söder sagt. Schizofrenin är total när Ben-Dov säger till Aftonbladet:

– Det gör mig ledsen att det fortfarande finns människor runtom i världen som pratar på det där sättet. Vi hade hoppats att ingen år 2018 pratade så här. Att människor lärt sig av historien och därmed undviker sådana här ord.

Vad anser du om att någon i Björn Söders ställning säger så här?

– Jag tycker inte att hans ställning är viktig. Man ska inte acceptera utan direkt förkasta sådant här, oavsett om det är från någon på en hög eller låg nivå.

– Vi är mycket överraskade och väldigt oroliga. För oss judar som bor här i Sverige gör det jätteont. Inget sunt samhälle ska tolerera något sådant här, och jag är säker på att majoriteten av svenskarna inte håller med om detta.

Men nu slår alltså Björn Söder tillbaka, i form av en debattartikel i Aftonbladet, lite otippat. Söder gör ett försök att en gång för alla bringa klarhet i begreppen etnicitet, stat och nation:

Nation, stat, folk

”Ben-Dov, som representerar ett land där nationstillhörighet verkligen är ett vedertaget begrepp, borde rimligen vara väl bekant med detta. Det kan dock vara på sin plats med klargörande. En gång för alla.

För det första råder det i den pågående debatten här i Sverige uppenbarligen viss förvirring när det gäller nationsbegreppet. En nation kan i en geopolitisk betydelse visserligen relatera till begreppet stat, men grundbetydelsen relaterar till föreställning om folk, det vill säga en grupp som förenas genom en gemensam identitet.

När man talar om nationer så är det alltså olika folkgrupper man refererar till. Nation och stat är alltså inte samma sak på samma sätt som nationstillhörighet och medborgarskap inte heller är samma sak.”

Söder citerar också vad framstående judar och samer sagt;

”Representanter från minoritetsnationerna har också i flera olika sammanhang gått ut och deklarerat att de inte är svenskar.

Den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén säger i SVT den 16 december 2014 att han blir ”personligen nästan mer bekymrad när alla andra partier från höger till vänster tar debatten och säger att samer är svenskar – för det är vi inte. Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser.”

Han menar vidare att det i grund och botten är farligt att säga att samer är svenskar.

”Därför att det i leder till assimilering och i slutändan till att den samiska kulturen försvinner.”

I Jerusalem Post skriver Annika Hernroth-Rothstein, politisk rådgivare, författare och aktivist, 4 januari 2015:

”Du förstår, jag är inte svensk, jag är judisk. Jag är en del av det judiska folket som råkar vara en medborgare i Sverige. Jag betalar mina skatter och jag följer lagarna, men det gör mig inte till svensk, och jag har inte någon önskan att någonsin hävda den titeln. I stället värderar och skyddar jag min judiska identitet och det är med stolthet att jag bekräftar det genom handling, tro och tradition. Så varför upprördheten? Björn Söder säger att judarna är ett folk, inte bara en religion, och att det finns gemensamma egenskaper som språk, historia, lojalitet och kultur som knyter oss samman och utmärker oss.”

Så vad är egentligen problemet? Varken Björn Söder eller hans belackare verkar kunna sätta fingret på detta riktigt. Söder:

”Jag har aldrig – och jag säger aldrig – påstått att en same eller jude inte också kan vara svensk i nationstillhörigheten. På individnivå finns det givetvis människor som i olika grad känner tillhörighet till olika nationer. En del gör kanske en resa och håller på att lämna den tidigare nationstillhörigheten för att uppgå i den nya, medan andra befinner sig statiskt mellan nationstillhörigheterna.”

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!