Migrationsverket stoppar beslut enligt gymnasielagen

”Det försiggår mycket olagligheter i riksdagen"

Efter att två migrationsdomstolar underkänt den så kallade gymnasielagen, aviserar nu Migrationsverket att man lägger moratorium på beslut där lagen ligger till grund för uppehållstillstånd.
– Vi gör så här av rättssäkerhetsskäl, framförallt när det gäller frågan om förutsägbarhet för den sökande, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

BANANREPUBLIK. De senaste två veckorna har migrationsdomstolarna i såväl Malmö som Stockholm underkänt gymnasielagen, enligt vilken drygt 9 000 ”ensamkommande”, företrädesvis afghaner, får en ny chans till uppehållstillstånd i Sverige trots att de saknar asylskäl. Efter att man i Stockholm som andra domstol underkänt lagen förklarade chefsrådmannen Kirsi Laakso Utvik för Expressen:

– Vi tar det på en annan mening i regeringsformen. Om man tittar på 11 kap 14 §. Den första meningen handlar om att om en lag strider mot överordnad lag så får man inte tillämpa den. Vi går på det. Nästa mening handlar om att man inte heller ska tillämpa den om beredningen varit felaktig. Vi kom aldrig så långt som Malmö, vi stupade redan på första meningen.

Hon tillade:

– Slutsatsen är densamma. Det sänkta beviskravet ska inte tillämpas, men vi tar det på en annan grund. Vi går direkt på att EU-rätten kör över oss. Det finns inte utrymme för Sverige att göra det här undantaget med tanke på de EU-överenskommelser som finns. EU-rätten går före inhemsk lag.

I konflikt med minst två lagar

Minst två existerande lagar förefaller alltså stå i direkt konflikt med den redan av lagrådet hårt kritiserade gymnasielagen.


Du behöver ha Svegot Plus för att läsa hela den här artikeln.
Just nu kan du få första månaden för halva priset! Använd rabattkoden frimedia

Skaffa Svegot Plus nu

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!