Sverige mest migrationsextremt i Europa

– Dags för öppna gränser igen

I sommar träder den nya regeln om anhöriginvandring i kraft. Fler än 20 000 personer i Sverige kommer kunna ta hit sin familj för uppehållstillstånd, utan krav på försörjning. Detta är ett resultat av uppgörelsen mellan S, MP, L och C, uppbackad av V.

MASSINVANDRING. Gymnasielagen kom först och nu luckras reglerna upp ännu mer. Sverige tar stora kliv tillbaka mot den politik som skapade den akuta flyktingkrisen 2015. Detta är inget att förundras över, planen fanns där hela tiden. I och med att Sverige höll på att kollapsa under den så kallade ”flyktingkrisen” tvingades regeringen att införa vissa begränsningar. Nu lättas de upp allt mer.

På grund av Januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C – som backas upp av V – kommer fler än 20 000 utlänningar som befinner sig i Sverige att kunna ta hit sina ”familjer” från och med sommaren. Det är de ”alternativt skyddsbehövande” (personer som löper allvarlig risk att skadas i väpnad konflikt i hemlandet, men även personer som riskerar dödsstraff eller tortyr vid återvändandet) som nu kan ta hit äkta make el. maka, sambo och minderåriga barn.

Migrationsverket skriver angående den nya regeln:

”En återgång till tidigare regelverk för anhöriginvandring skulle innebära att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU för familjeåterförening, där inte minst Tyskland har gått i en mer restriktiv riktning”.

Hur många som kommer att komma är ren matematik. Om 20 000 personer tar hit en familjemedlem extra blir det 20 000; två familjemedlemmar 40 000 och så vidare. Magkänslan säger att det hela snart kommer att spåra ur.

Migrationsverkets egen utredning gör gällande att det kommer komma 8 000 personer på tre år. Tro det den som vill. Och samtidigt som familjeåterföreningen tar fart fortsätter Sverige ta emot kvotflyktingar och asylsökande som vanligt.

Den som trodde att massinvandringen inte skulle fortsätta trodde helt fel.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!