Dags att vänja sig vid våldsbrott mot äldre?

Medan löftena fortsätter att komma från riksdagshuset om att allt ska bli bättre så fortsätter den verkliga världen att vandra längs den logiska konsekvensens väg. Med det får vi nya företeelser att vänja oss vid. Det är nämligen det vi…