Kategori

Inrikes

I dagens Sverige är ditt hem inte din borg

Det började med att våra gator och torg blev osäkra. Så också skolorna. Stadsdelar blev "utanförskapsområden" där Sverige inte längre var Sverige. Nu har vi kommit till det skede i förfallet där inte ditt hem längre är en trygg plats. Det…