Kategori

Inrikes

Lågt förtroende för statens pensionslöften

Det är inte många som tror att staten kommer hålla sitt pensionslöfte. En undersökning visar att bara 28 procent av de över 55 år tror att de kommer få den pension de blivit lovade. Lägst förtroende har kvinnor som har låg inkomst.